คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:54:38+07:00
คำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ ถ้าแปลตามบ้านๆแล้ว เราก็คงนึกถึง คำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งนั่นก็ถูก แต่ยังมีอีกหลายกลุ่มบุคคลที่ใช้คำราชาศัพท์ มีดังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ขุนนาง ข้าราชการ สุภาพชน ภาษาที่ใช้ในคำราชาศัพท์ไม่ได้มาจากคำไทยทั้งหมด บางครั้งก็ต้องยืมคำมาจากภาษาอื่น เช่น ภาษาเขมร บาลี สันสกฤติ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T13:47:44+07:00
คำราชาศัพท์คือคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ