คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-18T17:06:21+07:00
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T18:05:58+07:00
1 เมตร = 100 เซนติเมตร
1 เมตร = 1000 มิลลิเมตร
(1 เซนติเมตร = มิลลิเมตร)

560 เมตร เท่ากับ
560×100 = 56,000 เซนติเมตร 
560×1000 = 560,000 มิลลิเมตร