รูปสามเหลี่ยม กขค มีความยาวรอบรูป 60 เซนติเมตร ด้าน ขค ยาวกว่าด้าน กค 5 เซนติเมตร ถ้าด้าน กข ยาว 25 เซนติเมตร ด้าน ขค ยาวกี่เซนติเมตร

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T18:01:49+07:00
ด้าน ขค - ด้าน กค = 5 ซม.
ด้าน ขค - 5 = ด้าน กค ...(1)

ด้าน กข = 25 ซม. ...(2)
ด้าน กข + ขค + กค = 60 ซม

เอา (1) และ (2) แทนในสมการ.
25 + ขค + (ขค - 5) = 60 ซม.
20 + 2ขค = 60
2ขค = 40
ขค = 20 ซม.