คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:43:42+07:00
Bonjour                            สวัสดี
Comment allez-vous ?      คุณสบายดีไหม?
Je vais bien, marci.             ฉันสบายดี ขอบคุณ
Au revoir                          แล้วเจอกัน
A tout à l'heure                 อีก (สักพักหนึ่ง) เจอกัน
Tu vas bien?                     คุณสบายดีไหม? (คู่สนทนาเป็นเอกพจน์ หรือบุคคลคนเดียว)
Vous allez bien?                 คุณสบายดีไหม? (คู่สนทนาเป็นพหูพจน์ หรือบุคคลหลายคน)
Ça va / Ça va bien              สบายดี
Ça mal / Je suis malade       ไม่ค่อยสบาย