คำตอบ

  • ben10
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-18T17:33:40+07:00
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T18:03:24+07:00
จำนวนหนึ่ง = x
เปลี่ยนเป็นสมการ
(1/4) x = 15

นำ 4 คูณทั้งสมการ
x = 15×4
x = 60
จำนวนหนึ่ง = 60