คำตอบ

  • deer
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-21T22:10:25+07:00
  • poom203
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T22:24:40+07:00
เป็นภูมิคุ้นกันโดยธรรมชาติ ทีี่ไม่ได้ฉีดเข้าร่างกาย