ถ้าต้องการทำธุรกิจนำ้มันในทวีปเอเชียควรเลือกทำธุรกิจที่ประเทศใด เพราะเหตุใด # ช่วยตอบหน่อย ค่ะ #

1

คำตอบ

2014-02-18T22:47:49+07:00
บรูไนครับ เนื่องจากเป็นเกาะที่มีแหล่งน้ำมันทั้งบนดินและใต้น้ำเยอะที่สุดในเอเชียครับ แต่ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะครับ =  ='