วิชา เทอโมไดนามิกวิศวกรรม ว่าด้วยศาสตร์ของเรื่องอะไรคับ

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T17:52:32+07:00
อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) เป็นการศึกษาหรือศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานในรูปต่างๆ โดยเน้นเรื่องความร้อน อุณหภูมิ งาน และพลังงาน