ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการรวมกลุ่มทางการค้าข้อใดถูกต้อง
1.การกีดกันสินค้านำเข้าของประเทศต่างๆที่อยู่นอกทวีป
2.การรวมกลุมทางเศรษกิจเพื่อพัฒนาอุตสาหกรมมประเทศสมาชิก
3.การกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม
4.การลดภาษีศุลากรและข้ออุปสรรคทางการค้าเฉพาะสำหรับประเทศสมาชิกในกลุ่ม
ช่วยตอบหน่อยคับ

1

คำตอบ

คำตอบที่ดีที่สุด!
2014-02-18T22:42:40+07:00
ข้อสี่ครับ ผมได้รู้มาจากการเรียนเรื่องอาเซียน เพราะว่ากลุ่มเออีซี หรือ ASEAN Economic Community หรือที่บ้านเราเรียกเออีซี เค้ามีการเปิดรวมกัน แล้วลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศครับ ทำให้อุปสรรคทางการค้าขายระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกได้ผลประโยชน์ร่วมกัน :)