คำตอบ

  • danis
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-20T23:13:20+07:00
ผมคิดว่าจะมีกลไกอย่างนี้นะครับ เมื่อ Osmolality ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น Hypothalamus จะสั่งการให้ต่อมใต้สมองส่วนหลัง หลั่ง ADH (Antidiuretic hormone หรือ Vasopressin) เพื่อทำการเพิ่มการดูดน้ำกลับที่ distal convoluted tubule และ collecting duct ดังนั้นจึงเกิดอาการกระหายน้ำและเมื่อเราดื่มน้ำเข้าไป ก็ทำให้ Osmolality ในเลือดต่ำลง Hypothalamus จึงสั่งให้มีการยับยั้งการหลั่ง ADH จากข้างต้นสามารถ อ่านเพิ่มเติมได้ในเรื่อง การรักษาสมดุลของร่างกาย (ระบบขับถ่าย, ไต)