คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:40:46+07:00
ตรีโกณมิติ คือ คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการคำนวณมุมของรูปสามเหลี่ยม ดังนั้นสูตรตรีโกณมิติ อาจจะว่าด้วยเรื่องสูตรของการคำนวณมุมรูปสามเหลี่ยม