คำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ เช่นคำว่า ขอถวาย,อุบาสก,อุบาสิกา หมายถึงการใช้แทนคำสุภาพใด

1

คำตอบ

  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T13:42:40+07:00
ขอถวาย = มอบให้
อุบาสก =   ผู้ชายที่นับถือพุทธศาสนา
อุบาสิกา=   ผู้หญิงที่นับถือพุทธศาสนา