แมลงปอบินไปได้ระยะทาง 12 เมตร และการกระจัด 10 เมตร ในเวลา 2 วินาที จงหาความเร็วเฉลี่ยของแมลงปอตัวนี้

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T22:38:05+07:00
ความเร็วเฉลี่ย เป็นปริมาณเวกเตอร์ ที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัด (การกระจัด/เวลา)
ความเร็วเฉลี่ย = 10/2 = 2 เมตรต่อวินาที