คำตอบ

  • nunenin
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T00:18:08+07:00
(5000- \frac{1}{5} )- \frac{2}{10}
วิธีทำ = \frac{4999}{5} - \frac{2}{10}
หา ค.ร.น ของ 5 และ 10 (ได้10)
        = \frac{4999}{5} คูณ \frac{2}{2}  \frac{2}{10} คูณ \frac{1}{1}
         = \frac{9998}{10} - \frac{2}{10}
         = \frac{9996}{10}