้วิทยุสอบวิชาภาษาไทยได้มากกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่ 3 คะแนนแต่น้อยกว่าวิชาสังคมศึกษาอยู่ 4 คะแนน ถ้าสอบเท่าของผลรวมทั้งวิชาเป็น 80 คะแนน วิทยุสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้กี่คะแนน

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T22:34:47+07:00
ไทย - คณิต = 3
ไทย = 3 + คณิต ...(1)

สังคม - ไทย = 4
สังคม  = 4 + ไทย ...(2)

นำ (1) มาแทนใน (2)
สังคม = 4 + 3 + คณิต
สังคม = 7 + คณิต ...(3)

ผลรวมทุกวิชา = ไทย + คณิต + สังคม = 80 ...(4)

นำ (1) และ (3) มาแทนใน (4)
(3 + คณิต) + คณิต + (7 + คณิต) = 80
10 + 3คณิต = 80
3คณิต = 70
คณิต = 70/3 (ประมาณ 23.33)