คำตอบ

2014-02-18T22:34:55+07:00
ประโยคในภาษาอังกริดก็เหมือนกับภาษาไทยนั่แหละครับ ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง
ภาคประธานในประโยคบอกเล่า มี I You We They He She It ภาคแสดงก็จะประกอบด้วยคำกริยาหรือที่เราเรียกว่า Verb ครับ บางที่จะมีส่วนขยายด้วย :)
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T00:45:25+07:00
ค่อยๆทำความเข้าใจ ฝึกอ่าน เขียนและฟังภาษาอังกฤาให้มากๆ จะทำให้มีทักษะในการใช้มากขึ้นคะ