คำตอบ

  • auff
  • มือใหม่
2014-02-18T19:53:09+07:00
นักเรียนเพียรศึกษาหาความรุู้ หมายเชิดชูมีเกียรเทียบสังคม
มันเป็นสิ่งจำเป็นกับทุกคน    หวังฝึกฝนอนาคตข้างหน้าเอ่ย