1.การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครหมายถึงอะไร ทำอย่างไร
2.การทำสมาธิ สำหรับการแสดง ควรปฏิบัติอย่างไร
3.การฝึกร่างกาย / เสียง / การเคลื่อนไหว / การออกกำลังกาย มีความสำคัญอย่างไรกับการเป็นนักแสดง

1

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T00:32:39+07:00
การออกกำลังกาย การเคลื่อนไหว เสียง สำคัญต่อการเป็นนักแสดงเพราะว่า นักแสดงจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว การพูด หากร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพไม่ดี