ประวัติอาเซียน - AEC Thailand ของค้นในเว็บนี้ดูนะคับ

คำตอบ

2014-02-18T22:46:36+07:00
มาจากการรวมกลุ่มกัน 5 ประเทศครับ ไทย มาเลย์ สิงคโปร์ อินโด บรูไน และมีต่อมาอีก ห้าประเทศครัับ พม่า ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ครับ