นิดาซื่อรถจัรยานต์ 34500 บาท ขายไป 32000 บาท นิดาขายรถจัรยานต์ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T22:50:48+07:00
กำไรหรือขาดทุน = ราคาขาย - ต้นทุน
กรณีนี้ ขายไปถูกกว่าซื้อมา แปลว่า ขาดทุน

ขาดทุน = 32000-34500 = -2500 บาท
คิดเป็นขาดทุน  (2500/34500)*100 = 7.246% เมื่อเทียบกับต้นทุน
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T18:30:19+07:00
ขาดทุน 32,000 - 34,500 = - 2500 บ.                                                                              คิดเป็น ( 2,500 / 34,500 ) * 100 = 7.246 %