ความระแวงคือความสงสัยไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อใจในความสุจริตใจของผู้อื่น
เป็นปะโยคความเดียว ความรวม หรือ ความซื้อ คะ

1

คำตอบ

2014-02-18T21:50:46+07:00