โต้งซื้อที่ดินรูปมี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นเงิน 14400 ที่ดินกว้าง 12 วา ยาว 15 วาโต้งซื้อมาตารางวาละกี่บาท

2

คำตอบ

2014-02-18T22:28:04+07:00