สังกะสีเรียบแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกวาง1.50เมตรยาว2เมตรถ้าตัดมุมทั้งสี่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30เซนติเมตรแล้วพับสังกะสีขึ้นรอยตัดเข้าด้วยกันทำให้ได้ถังนํ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก30เซนติเมตรจงหาว่าถังนํ้าใบนี้จุนํ้าได้มากที่สุดกี่ลูกบาศก์เมตร ?

2

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T22:21:43+07:00
ปริมาตร = พื้นที่ฐาน × สูงปริมาตร = (140×90)×30 = 378,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เพราะว่า 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ดังนั้น ปริมาตร = 0.378 ลูกบาศก์เมตร
  • noomint
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T18:25:21+07:00
(140×90)×30 = 378,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เพราะว่า 1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ดังนั้น ปริมาตร = 0.378 ลูกบาศก์เมตร