1. กาเล็กซีทางช้างเผือกอยู่ภายในกระจุกกาเล็กซีอะไร
2. เพราะเหตุใดดาวฤกษ์ที่เป็นสมาชิกของกระจุกดาวเปิดหรือกระจุกดาวทรงกลมจึงมีอายุมาก

1

คำตอบ

2014-03-08T18:15:20+07:00
กาเล็กซี่ทางช้างเผือกอยู่ภายในกระจุกกาเล็กซีท้องถิ่น