บริเวณที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์สูงจะมีปริมาณไอน้ำต่อปริมาตรสูงกว่าบริเวณที่มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำหรือไม่อย่างไร

2

คำตอบ

2014-02-18T20:54:15+07:00
มีปริมาณไอน้ำต่อปริมาตรสูงกว่าบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเพราะ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ คืออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ ค่ะ^^

  • ruffinya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T22:51:30+07:00
บริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง จะมีไอน้ำอยู่ในอากาศมากกว่าบริเวณที่มีค้่าความช้นสัมพัทธ์น้อยกว่า
#มวลของไอน้ำอิ่มตัว