คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-18T22:08:28+07:00
เอาทีละตัวนะครับ
3(1/√3) = 3/√3 = √3 (เพราะ 3 คือ √3×√3)

(1/√2)² = (1/2) (เพราะ √2×√2 = 2)

3(1/√3)+(1/√2)² = √3 + (1/2) มีค่าประมาณ 1.732+0.5 = 2.232