คำตอบ

  • wanoil
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-18T22:23:06+07:00
แม่สี คือ น้ำเงิน แดง เหลือง คือไม่มีสีใดที่ผสมกันแล้วได้เป็นสีพวกนี้
ดำ ขาว คือสีกลาง
สีเหลืองจัดเป็น เป็นสีโทนร้อน และ เป็นสีดทนเย็น
.
.
.
อ่าวตอบไม่ตรง 55555555555555