คำตอบ

2013-12-30T04:37:16+07:00
เป็นเชื้อโรคที่มีส่วนประกอบของอนุภาคโปรตีนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไวรัส แต่ไม่มีกรดนิวคลีอิก คาดว่าเป็นสาเหตุของโรค Scrapie และโรคที่ทำให้เกิดอาการเสื่อมสภาพของระบบประสาท