คำตอบ

2014-02-21T08:25:45+07:00
สามารถใช้ได้ในทางภูมิศาสตร์ เป็นการกำหนดจุดของแต่ละสถานที่ ว่ามีทิศอยู่ทางใด
เวลาเราหลงทางเราก็ใช้ทิศช่วยในการนำทาง
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T13:23:28+07:00