คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T03:03:06+07:00
ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมหาได้จาก การนำความยาวของทั้งสามด้านมารวมกันค่ะ
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T11:06:25+07:00
ความยาวรอบรูป = คาวมยาวของด้านทั้งสามมาบวกกัน
p= a+b+c
p=ความยาวรอบรูป
a,b,c=ความยาวของด้านทั้งสาม