คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T03:04:42+07:00
น้ำจืดของโลกพบมากที่สุดอยู่ในรูปของภูเขาน้ำแข็งค่ะ