คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-18T22:19:30+07:00
ถ้าประกอบหน้านามบางคํา เช่น ชัย ภพ ศรี ศักดิ์ ธรรม เป็น พระทรงชัย พระทรงภพ พระทรงศรี พระทรงศักดิ์ พระทรงธรรม หมายถึง กษัตริย์;
  • ruffinya
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T21:11:06+07:00
กษัตริย์ แต่ถ้าเป็นในนิทานคำกอนพระอภัยมณี พระทรงศักดิ์จัะหมายถึงพระอภัยมณี