เรือเร็วลำหนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ว30 m/s ในแนวขนานฝั่งแม่น้ำห่างจากฝั่ง90m คนที่อยู่ริมแม่น้ำจะสังเกตคลื่นจากเรือกระทบฝั่ง เมื่อเรือแล่นผ่านไป 4 s จงหาอัตราเร็วของคลื่นน้ำ

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T06:31:39+07:00
คลื่นใช้เวลา 4 วินาทีกระทบฝั่ง โดยเดินทางเป็นระยะทาง 90 เมตร
ความเร็วคลื่น = ระยะทางที่คลื่นเดินทาง/เวลา = 90/4 = 22.5 เมตรต่อวินาที