คำตอบ

  • nunenin
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T01:01:12+07:00
1. There are 3 main actors in the care of the father of a woman, and one of the women's girlfriend. 
fans of any woman who was driving in front of the house and found that the woman's father in front of the house watering 
and fans of women who will be the woman who will go out with him 
3. Finally,fans of the woman then turned to speak to her daughter, and my girlfriend was shocked at his own fans, but not become a father of a young girl, disguised as a young girl in a car, rather than my father's girlfriend, and then he turned to look at her car tireVery Bridgestone.
2.
2.1 in addition, issues of the story is this: The woman's father turned to look at the guy car, caused interest (tyre) immediately and told that man says "Hey, according to his daughter,"
2.2. The six,A woman, a car with a fan go out driving a car that woman's boyfriend and say ' wait for me a moment! '
2.3, then,The woman's boyfriend, it changes to a car outside and inside almost everything like a race car fast and change a new hairstyle out of everything. Change to a different person, different from the first episode to meet with the father of the woman's boyfriend a lot.
.2.4 after the woman's boyfriend, then change everything to finish it up, driving, and then saying, ' this is a very simple trick adult contemporary '.
1 มี 3 นักแสดงหลักในความดูแลของพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งและเป็นหนึ่งในแฟนของผู้หญิงที่มี
แฟน ๆ ของสาว ๆ ที่กำลังขับรถอยู่หน้าบ้านและพบว่าพ่อของผู้หญิงที่ด้านหน้าของบ้านรดน้ำ
และแฟน ๆ ของผู้หญิงที่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จะออกไปกับเขา
จากเน๊ตอะ