คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T07:23:10+07:00
ถ้าถามว่า ใครเป็น บิดาแห่งอักษรไทย ตอบได้ว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ข้อมูลจากหนังสือพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และรวมเรื่องเมืองสุโขทัย กรมศิลปากร ทำให้ทราบว่า พระองค์มิได้ทรงประดิษฐ์"รูปอักษร"ขึ้นโดยพระองค์เอง

โดยอักษรไทย เป็นการดัดแปลงและประยุกต์มาจากอักษรขอมหวัดและอักษรไทยเดิม ซึ่งดัดแปลงมาจากอักษรมอญและคิดอักษรไทยขึ้นใหม่ให้มีสระ และวรรณยุกต์ให้พอใช้กับภาษาไทย และเรียกอักษรดังกล่าว "ลายสือไทย" ดังมีกล่าวในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงตอนหนึ่งว่า

"เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี 1205 ศกปีมะแม พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีพ่อขุนรามคำแหงผู้นั้นใส่ไว้…" (ปี 1205 เป็นมหาศักราชตรงกับพุทธศักราช 1826)