9.ศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ คือใคร
ขอรายละเอียดด้วยน่ะค่ะ :)

2

คำตอบ

2014-02-19T06:15:14+07:00
เลโอนาร์โด ดาวินชี เป็นชาวอิตาลี มีความสามารถหลายอย่าง เป็นทั้ง สถาปนิกแบบเรเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาค และอีกมากมาย ด้วยความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณที่รักในศาสตร์หลายแขนง ทำให้เกิดจิตวิญญาณของสหวิทยาการในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และกลายเป็นบุคคลสำคัญของยุคนั้น
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T07:09:14+07:00
(รวบรวมได้ 8 คนเองนะครับ)
ด้านวรรณกรรม
1. เพราช (Petrarch) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดด้านมนุษย์นิยมในแหลมอิตาลี ที่รับรูปแบบจากวรรณกรรมโรมันและถ่ายทอดเป็นผลงานประเภทกวีนิพนธ์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของนักมนุษย์นิยมรุ่นต่อมา
2. มาคิอาเวลลี (Machiavelli) เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการของแหลมอิตาลี เป็นทั้งนักรัฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ ผลงานที่สำคัญของเขา คือ หนังสือเรื่อง The Prince หรือเจ้าชาย ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการบริหารและการปกครอง ที่เน้นด้านปฏิบัติมากกว่าอุดมการณ์หรือจริยธรรมของผู้ปกครอง
3. อีรัสมัส (Erasmus) ชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้ประยุกต์แนวคิดแบบกรีกและโรมันในการวิเคราะห์คัมภีร์ไบเบิล โดยใช้หลักเหตุผลประกอบความศรัทธาในศาสนาแทนความเชื่อแบบงมงาย
4. เซอร์ ทอมัส มอร์ (Sir Thomas More) นักมนุษย์นิยมชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับรัฐในอุดมคติชื่อ Utopia (ยูโทเปีย) ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลาย จนกระทั่งปัจจุบันและคำว่า “ยูโทเปีย” ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงรัฐในอุดมคติ
5. วิลเลียม เช็กสเปียร์ (William Shakespeare) ผู้เขียนบทละครที่มีชื่อเสียง คือ โรมิโอและ จูเลียต และพ่อค้าจากเวนิส

ด้านศิลปกรรม
1. เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) ผู้วาดภาพ “Mona Lisa” และ “The Last Supper”
2. มิเกลันเจโล หรือ ไมเคิลแองเจโล (Michelangelo) ที่มีชื่อเสียงในการสร้างงานประติมากรรมและจิตรกรรม ผลงานจิตรกรรมที่โดดเด่น ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับการสร้างโลก บนเพดานของวิหารน้อยซิสทีน (Sistine Chapel) ในนครวาติกัน  รูปสลักเดวิด (David) เป็นชายหนุ่มเปลือยกาย และปิเอตา (Pieta) เป็นรูปสลักพระมารดากำลังประคองพระเยซูในอ้อมพระกร 
3. ราฟาเอล ซานซิโอ (Raphael Sanzio) ผู้วาดภาพ “School of Athens” บนฝาผนังห้องสมุดของสันตะปาปา และเป็นผู้กำกับการสร้างและตกแต่งมหาวิหารนักบุญเปโตร เป็นต้น
4. กลุ่ม “เฟลมิส” (Flemish) ที่สร้างสรรค์งาน โดยได้รับอิทธิพลจากผลงานของจิตรกรในแหลมอิตาลี ลักษณะเด่นของงานจิตรกรในแหลมอิตาลี ลักษณะเด่นของงานจิตรกรรมแบบเฟลมิส คือ การวาดภาพสีน้ำมันบนผืนผ้าใบที่สะท้อนทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชนบท