ภาพเรื่องราวตามคัมภีร์ไบเบิลบนเพดานของหอสวดซิสทีน
เป็นผลงานของใคร
#ขอรายละเอียดนะค่า #ทวีปยุโรปค่ะ

1

คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T06:47:44+07:00
ภาพวาดบนเพดานของหอสวดซีสทีน (Sistine Chapel Ceiling) ภายในพิพิธภัณฑ์วาติกัน เป็นผลงานของ มีเกลันเจโล (Michelangelo) หรือ ไมเคิลแอนเจโล  เป็นหนึ่งในภาพการสร้างโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล โดยบนเพดานจะประกอบด้วยภาพ 9 ภาพ ว่าด้วยเรื่องกำเนิดโลกทั้งสิ้น

ภาพที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ “พระเจ้าสร้างอาดัม” หรือ Creation of Adam โดยวาดจากพระธรรมปฐมกาล เป็นภาพตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ เมื่อพระเจ้าได้สร้าง "อดัม" มนุษย์คนแรกของโลก

สมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 เป็นคนว่าจ้างให้มีเกลันเจโลวาดภาพดังกล่าว มีเกลันเจโลวาดภาพนี้เมื่ออายุ 37 ปี ใช้เวลา 4 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1508-1512 จึงแล้วเสร็จ