คำตอบ

2014-02-19T12:32:05+07:00
มีฟองน้ำ sessile พร้อมด้วยหน่วยงานที่มีรูพรุนและ choanocytes 
ตาม bobth ระดับโมเลกุลและพยานหลักฐานที่รูปร่างลักษณะของหินของ choanocytes ฟองน้ำเป็นตัวแทนคืออยู่ใกล้กับที่ตามแบบอาณานิคม choanoflagellates 
ซึ่งจะช่วยให้เชื้อชั้นของฟองน้ำมีหลุดออกฟีฟ่าอนุญาตของเซลล์ที่ไม่ได้จริงๆเพราะเนื้อเยื่อเซลล์ที่มีความอ่อนไหว