คำตอบ

  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-19T14:28:18+07:00
จาก F5 = 258 และ F9 = 264

F9 ต่างกับ F5 6 หน่วย ดังนั้น ห่างกันพจน์ละ 1.5 หน่วย
F10 = 264 + 1.5 = 265.5
F11 = 264 + 1.5 +1.5 = 267
F12 = 264 + 1.5 + 1.5 + 1.5 = 268.5