ถ้ำละครและถ้ำเสือเท้าเป็นถ้ำประเภทใดและพบบริเวณใดของจังหวัดระยอง

1

คำตอบ

  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T21:52:36+07:00
แหล่งโบราณคดีเขาวง
 ถ้ำละคร  อยู่บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกของเขาวง แบ่งออกเป็นสองตอนคือคูหาหน้าถ้ำ และตอนในของถ้ำ มีทางเดินออกไปทะลุปากถ้ำอีกถ้ำหนึ่ง บริเวณหน้าถ้ำมีแสงแดดส่องถึง ตอนในมืดมีค้างคาวอาศัยอยู่ บริเวณถ้ำส่วนหน้าพบโบราณวัตถุดังนี้ 
                    เศษภาชนะดินเผา  มีเนื้อหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ำ ตกแต่งผิวภาชนะด้วยลายเชือกทาบ ลายขีดและการขัดมัน  นอกจากนั้นมีเปลือกหอยและเศษกระดูกสัตว์ 
                    หลักฐานที่พบสันนิษฐานได้ว่า บริเวณถ้ำละครเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ใช้เครื่องมือหินและภาชนะดินเผา โบราณวัตถุดังกล่าวคล้ายกับที่พบในถ้ำเสือเท้า ถ้ำโบสถ์และถ้ำเจ็ดชั้น คาดว่าถ้ำละครคงเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว 
                ถ้ำเสือเท้า  เป็นถ้ำหินปูน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขาวง สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ ๑๐ เมตร ลักษณะเป็นเพิงผา กว้างประมาณ ๓๐ เมตร ืลึกประมาณ ๑๐ เมตร 
                    โบราณวัตถุที่พบตามพื้นถ้ำมีดังนี้คือ เศษภาชนะดินเผา มีเนื้อหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่ำ ตกแต่งผิวแบบลายเชือกทาบ ลายขูด เขียนลายจุด และผิวเรียบ  นอกจากนั้นมีเศษกระดูกสัตว์และเปลือกหอย  โบราณวัตถุที่พบคล้ายคลึงกับแหล่งโบราณคดีโคกพนมดี โคกพุทราและที่เขาชะอาง มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี 
http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/rayong4.htm