คำตอบ

  • Sabieha
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T17:51:04+07:00
อนุสาวรีย์ พ่อขุนหลวงวิลังคะ เจ้าเมืองระมิงค์นคร "บ้านเมืองก๊ะ" ม.5 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ พ่อขุนหลวงวิลังคะ เจ้าเมืองระมิงค์นคร

บ้านเมืองก๊ะ ม.5 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่