คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:28:13+07:00
เกิดจากอารยธรรมจากอินเดีย การเซ่นสรวงบูชา และการนำวิถีธรรมชาติมาใช้ค่ะ