คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T22:28:52+07:00
Season เข้าใจถูกป่ะคะ หรือต้องการจะให้ช่วยแปลเป็นภาษาอื่น