คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T17:57:43+07:00
6y-9y-18=0 9v จากโจทย์  ให้ตัวเเปร y แต่ถามหา v เป็นไปไม่ได้ (คิดว่าเขียนโจทย์ผิด ดังนั้น จะเปลี่ยน v เป็น y)
6y-9y-18=0 
-3y-18 = 0
-3y = 18
y= -6
ถาม 9y เป็นเท่าไหร่ แทน y = -6 ลง จะได้
9(-6) = -54 ตอบ
เอ่อ ประเด็นคือ ถาม y แต่ตอบ v เขียนโจทย์ผิดมั้ยอ่า