่เขียนความหมายของคำราชาศัพ์ต่อไปนี้
รัดพระองค์
รองพระบาท
พระปัปผาสะ
พระพาหา
พระเสโท
แย้มพระสลวร
พระปรมาภิไธย
พลับพล
พระบัญชร
เขียนคำที่กำหนดให้เ็ป็นคำราชาศัพ์
กิน
พี่ชาย
หมอน
พูด
สวน
ปู่
ตา
..................................................

1

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-21T03:01:33+07:00
รัดพระองค์-เข็มขัด
รองพระบาท-รองเท้า
พระปัปผาสะ-ปอด
พระพาหา-ต้นแขน(จากไหล่ถึงศอก)
พระเสโท-หยาดเหงื่อ
แย้มพระสรวล-ยิ้มมุมปาก
พระปรมาภิไธย-ลายมือชื่อของพระมหากษัตริย์(ลายมือย่อ)
พลับพล-ไม่รู้จริงๆนะคะ แต่ถ้าเป็นพลับพลาแปลว่าเต๊นท์ที่ประทับ
พระบัญชร-หน้าต่าง
กิน-เสวย
พี่ชาย-พระเชษฐา
หมอน-พระเขนย
พูด-ตรัส(ใช้ในกรณีธรรมดา)
ปู่-พระอัยกาหรือพระอัยกะ
ตา-พระอัยกาหรือพระอัยกะ