1.องค์ประกอบที่เปลี่ยนจากหินตะกอนเป็นหินอัคนี มีไรบ้าง?
2.หินไหนที่ให้พลังงานมากที่สุด เมื่อมีปริมาณมวลเท่ากันแต่่ให้พลังงานมาก ระหว่าง - หินบิทูมัส,ลิกไนซ์,แอนทาไซด์,บิซัมบิทูมัส
ขอคำตอบแบบสั้นๆ ได้ใจความหน่อยนะคะ ขอบคุณที่ตอบค้ะ^^

1

คำตอบ

2014-04-10T14:33:19+07:00
2หินไหนที่ให้พลังงานมากที่สุด เมื่อมีปริมาณมวลเท่ากันแต่่ให้พลังงานมาก ระหว่าง - หินบิทูมัส,ลิกไนซ์,แอนทาไซด์,บิซัมบิทูมัสขอคำตอบแบบสั้นๆ ได้ใจความหน่อยนะคะ ขอบคุณที่ตอบค้ะ^^