คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T18:08:29+07:00
4/5 x 500 = 400
2/10 x 1200 =240
ดังนั้น มากกว่ากันอยู่  = 400 - 240 = 160 ครับ
(ถ้าคิดไม่ผิดนะ จำไว้ว่า ถ้ามี "ของ" ให้เข้าใจว่ามันคูณกันอยู่)