ไม่คับ เพราะยิ่งลึกแรงดันยิ่งมาก ยิ่งสูงแรงดันยิ่งน้อย คับ

คำตอบ

2014-02-19T17:50:38+07:00
มี  บริเวณใดที่มีอุณหภูมิสูง อากาศจะขยายตัวทำให้ความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศโดยรอบจึงลอยตัวสูงขึ้นทำให้ความดันอากาศบริเวณนั้นต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงเกิดเป็นบริเวณความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะเป็นบริเวณที่อากาศไม่ดี มีเมฆและฝนมาก
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T14:29:16+07:00
มีค่ะเพราะอุณหภูมิสูงทำให้ความดันต่ำ อุณหภูมิต่ำความดันสูง
≡Δ≡