คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T17:52:38+07:00
ลมทะเล เป็นลมแถบบริเวณชายฝั่งที่พัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวัน เกิดขึ้นเนื่องจากในเวลากลางวันพื้นดินร้อนกว่าพื้นน้ำ ดังนั้นอากาศเหนือพื้นดินซึ่งร้อนกว่าจะเบา และลอยตัวสูงขึ้น อากาศซึ่งเย็นกว่าจากทะเลจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ (เข้าสู่ฝั่ง) เพื่อไม่ให้เสียสมดุลย์ความร้อน ทำให้เกิดลมทะเลขึ้น ลมทะเลนี้โบราณเรียกว่า “ลมขึ้น”
ลมบก เป็นลมแถบบริเวณชายฝั่งที่พัดออกจากฝั่งสู่ทะเลในเวลากลางคืน เกิดขึ้นเนื่องจาก ในเวลากลางคืนแผ่นดินเย็นกว่าพื้นน้ำ ดังนั้น อากาศเหนือพื้นน้ำซึ่งร้อนกว่าจะเบา และลอยตัวสูงขึ้น ลมจึงพัดจากแผ่นดินที่เย็นกว่า จากฝั่งไปสู่บริเวณพื้นน้ำที่ร้อนกว่า (เพื่อไม่ให้เสียสมดุลย์ความร้อน) ทำให้เกิดลมบกขึ้น ลมบกนี้โบราณเรียกว่า “ลมล่อง”
cr.จ่าทหาร
ลมทะเล เกิดจากความร้อนของบนพื้นดินมากกว่าบนพื้นน้ำ อากาศเหนือพื้นน้ำซึ่งเย็นกว่าก็จะเข้ามาแทนที่อากาศบนพื้นดิน
ลมบก เกิดจากอากาศเหนือพื้นน้ำมากกว่าเหนือพื้นดิน เพราะน้ำจะเก็บความร้อนในตอนกลางวันไว้ดีกว่าดิน อากาศเหนือพื้นดินซึ่งเย็นกว่าเหนือพื้นน้ำจึงเข้ามาแทนที่ ( ลืมบอกไปว่า ลมทะเลเกิดตอนกลางวันและลมบกเกิดขึ้นตอนกลางคืนคะ^^)
  • pim081081
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-19T19:33:27+07:00