คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-19T17:54:49+07:00
โมเลกุลของอากาศจะขยายตัวครับ
จะควบเเน่นกลายเป็นก้อนเฆมละตกลงมาเป็นน้ำฝน
  • now
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-21T14:25:34+07:00
เป็นเรื่องการเกิดลมค่ะ
เมื่ออากาศได้รับความร้อนจะขยายตัวทำให้ความหนาแน่นลดลง และเป็นผลให้ความ กดอากาศน้อยลงด้วย อากาศเย็นบริเวณใกล้ เคียง ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่า จะเกิดการ เคลื่อนที่เข้ามาบริเวณ ที่มีความกดอากาศต่ำ กว่า การเคลื่อนที่ของอากาศ เนื่องจากสอง แห่งมี ความ กดอากาศต่างกัน ทำให้เกิดลม
 ∧ω∧